Affe Company Logo

Znak towarowy po Brexicie

Wraz z nowym rokiem nadeszły zmiany. Po 1 stycznia 2021 roku ochrona unijnych praw własności intelektualnej wygląda inaczej, co jest zasługą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Co dzieje się ze znakami towarowymi, które zostały zgłoszone do rejestracji w 2020 r., ale nie zostały jeszcze objęte ochroną? Jak po 1 stycznia zarejestrować znak towarowy w Wielkiej Brytanii? Odpowiedzi na te pytania i kilka innych znajdziecie poniżej.

Znak towarowy w EUIPO

Znaki towarowe, które uzyskały ochronę w EUIPO do 31 grudnia 2020 roku nadal będą chronione na terenie Wielkiej Brytanii. Wystarczy, że do tej daty została wydana decyzja o rejestracji znaku towarowego. Dzięki temu będziemy właścicielami dwóch znaków – na terenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

W praktyce, znaki towarowe i wzory przemysłowe zostaną „powielone” i wprowadzone do rejestru prowadzonego przez Urząd ds. Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii (UKIPO). Znaki w Wielkiej Brytanii nie będą więc różniły się od znaków unijnych, chociaż nie wykluczone, że do numeru rejestracji zostanie dodana informacja „UK009”, dzięki której z łatwością odróżnimy ten znak od unijnego.

Właściciele unijnych znaków towarowych, których okres ochronny upływa w 2021 roku i kolejnych latach będą musieli uiścić za przedłużenie ochrony dwie opłaty urzędowe – oddzielną do EUIPO oraz do UKIPO.

Używanie znaku towarowego

Każdy właściciel znaku towarowego powinien wiedzieć, że trzeba go używać, w przeciwnym razie znak może zostać unieważniony np. przez naszego konkurenta. Co w sytuacji, gdy nie używaliśmy naszego unijnego znaku na terenie Wielkiej Brytanii? Nie ma powodów do obaw. Wystarczy, że używaliśmy go w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej przed 1 stycznia 2021 roku. Będzie to równoznaczne z używaniem „nowego” znaku w Wielkiej Brytanii.

Czy bezpośrednio po 31 grudnia 2020 roku musimy rozpocząć używanie znaku towarowego na terenie Wielkiej Brytanii? Nie, ten obowiązek nastąpi dopiero po upływie pięciu lat od daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Znak towarowy na etapie zgłoszenia

Znaki towarowe, które nie uzyskały prawa ochronnego do 31 grudnia 2021 roku nie uzyskają również „powielenia”. Postępowanie w sprawie rejestracji takich znaków będzie podlegać procedurze krajowej obowiązującej w Wielkiej Brytanii i będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty.

Zgłaszający powinien w terminie 9 miesięcy od dnia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a więc do 30 września 2021 roku złożyć właściwy wniosek, dzięki któremu możliwe będzie zachowanie daty pierwszeństwa (daty wskazanej w zgłoszeniu do EUIPO). Warunkiem uznania wniosku za zasadny jest wskazanie identycznego znaku towarowego (wraz z identycznym wykazem towarów i usług), jak w zgłoszeniu w EUIPO.

Zgłoszenie znaku towarowego po 1 stycznia 2021 r.

Ochrona znaku towarowego zgłoszonego w EUIPO od 1 stycznia 2021 roku będzie obejmowała tylko terytorium Unii Europejskiej, bez Wielkiej Brytanii. Każdy kto będzie chciał zarejestrować znak towarowy na terenie Wielkiej Brytanii będzie musiał oddzielnie ubiegać się o to w procedurze krajowej.  

Autorką artykułu jest aplikantka adwokacka Kaja Seń.

Dowiedz się więcej: