Affe Company Logo

Banki zdjęć – jak nie wpaść w pułapkę?

Zapewne większość przedsiębiorców częściej lub rzadziej korzysta z tzw. banków zdjęć przy tworzeniu m.in. kampanii reklamowych czy też różnego rodzaju prezentacji. Oferta banków zdjęć nie zna granic, dodatkowo ceny w porównaniu ze stawkami profesjonalnych fotografów są niezwykle korzystne.  Wiele osób popełnia jednak przy tym podstawowy błąd – uważa, że jak zapłacili za daną fotografię, to mogą z niej korzystać bez ograniczeń. Nic bardziej mylnego…

Złota zasada

Korzystając ze zdjęć z portali stockowych przede wszystkim należy pamiętać, że kupując dane zdjęcie nabywamy jedynie prawo do korzystania z tej fotografii na warunkach określonych w licencji. Każdy bank zdjęć ma inne zasady i różne rodzaje licencji do wyboru.

Banki zdjęć mają najczęściej dwa typy licencji do wyboru tzw. standardowa i rozszerzona. Standardowa licencja najczęściej upoważnia do korzystania ze zdjęcia jedynie na własne potrzeby lub potrzeb jednego klienta. Jeżeli więc naszym celem jest wykorzystanie projektu z danym zdjęciem dla kilku klientów to należy już nabyć licencję rozszerzoną.

I tutaj czai się kolejny haczyk –  zakup licencji rozszerzonej również nie upoważnia do korzystania ze zdjęć bez ograniczeń.

Na co zatem zawsze należy zwracać uwagę?

Po pierwsze należy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki jest cel użycia danego zdjęcia.

Jeżeli już wiemy w jakim celu chcemy użyć dane zdjęcie, na czym i w jakiej ilości należy sprawdzić 3 kluczowe kwestie:

  1. Czy licencja jest terminowa czy bezterminowa?
  2. Czy licencja jest wyłączna czy niewyłączna?
  3. Czy licencja jest ograniczona czy nieograniczona?

Bezterminowa licencja oznacza, że licencja została udzielona na czas nieoznaczony. W takim przypadku obowiązuje ona do czasu wypowiedzenia licencji przez jedną ze stron. Jeżeli w umowie nie ma określonego czasu wypowiedzenia to można ją wypowiedzeń na rok naprzód na koniec roku kalendarzowego.

Licencja wyłączna daje natomiast prawo do wyłącznego korzystania z danego zdjęcia na określonym terytorium i polach eksploatacji. Oznacza to w praktyce, że na określony terytorium i polu eksploatacji nikt inny nie będzie mógł korzystać z danego zdjęcia. Jeżeli więc zależy nam, żeby naszego zdjęcia nie wykorzystała konkurencja powinniśmy zwrócić uwagę na tę kwestię.

Licencja nieograniczona ilościowo oznacza, że dany użytkownik może wykorzystywać dane zdjęcie w nieograniczonej liczbie projektów i na dowolnych nośnikach. W praktyce jednak żadna licencja nie upoważnia do wykorzystywania zdjęcia bez żadnych ograniczeń ilościowych…

Czy należy podać autora zdjęcia?

To chyba jest najczęściej pojawiające się pytanie. Wszystko zależy od treści licencji. Z reguły nie ma konieczności umieszczenia takiej informacji w przypadku, kiedy korzystamy ze zdjęcia w celach komercyjnych.  W przypadku celów redakcyjnych (np. w celu dodania zdjęcia do artykułu), często obok zdjęcia należy umieścić informację o autorze oraz skąd zdjęcie pochodzi.

Nie taki banki zdjęć straszne, jak je malują

Nie sposób w jednym artykule wypisać wszystkich klauzul, na które należy zwrócić uwagę. Wiele banków zdjęć dodatkowo zakazuje wykorzystywania zdjęcia jako części znaku towarowego, czy też nie zezwala na modyfikowanie zdjęcia.

Banki zdjęć z pewnością dają duże możliwości i pozwolą zaoszczędzić pieniądze, jednak zawsze należy dokładnie sprawdzić warunki licencji!

Autorką artykułu jest aplikantka radcowska Katarzyna Kozyra.


Dowiedz się więcej: