Affe Company Logo

Czego o rękojmi i gwarancji uczy nas Dieselgate?

Ustępujący Prezes UOKiK kończy swoją kadencję w sposób spektakularny. 13 stycznia 2020 r. Urząd ogłosił, że nałożył na Volkswagen Group Polska (a więc nie na spółkę-matkę Volkwsagen AG) rekordową karę za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów (120 mln zł).

Polski Urząd nie ukarał Volkswagena jedynie za wadliwe silniki. Największa część kary nałożonej przez Urząd (73 mln) dotyczyła sugerowania przez Volkswagen dealerom, aby nie uwzględniali reklamacji konsumentów, mimo istnienia ewidentnej wady.

Na tle tej sprawy warto przypomnieć czym różni się rękojmia od gwarancji:

  Rękojmia Gwarancja
Kto jest odpowiedzialny? Sprzedawca Gwarant – zwykle producent lub importer
Charakter prawny Wynika z przepisów kodeksu cywilnego. Nie można wyłączyć w stosunku do konsumenta Nie jest wymagana przez prawo także w stosunku do konsumentów – zależna od dobrej woli producenta
Zakres uprawnień klienta Szczegółowo określony przepisami, modyfikacje tylko na korzyść konsumenta Dowolnie określane w oświadczeniu gwarancyjnym

.

W przypadku rękojmi producent nie jest adresatem reklamacji ze strony konsumenta. Producent nie ma więc prawa ingerować w sposób rozpatrywania reklamacji przez sprzedawcę. Inaczej wygląda to w przypadku gwarancji. W praktyce naprawy gwarancyjne będą zwykle realizowane przez sprzedawców, jednak to producent (gwarant) jest tu prawnie odpowiedzialny względem klienta. Z tego powodu, można udzielać sprzedawcom wskazówek na przykład co do sposobu rozpatrywania żądań opartych na gwarancji.


Przeczytaj też:  „Nadgorliwość gorsza niż…” czyli na co uważać podczas kontroli lub przeszukania UOKiK