Affe Company Logo

Najnowsze trendy i kierunki rozwoju polityki UOKiK – prognozy 2021

Rok 2020 był wyjątkowy w wielu aspektach. Przedsiębiorcy i ich działy prawne, oprócz skutków pandemii, musieli zmierzyć się z (nad)aktywnością nowego Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

W naszym noworocznym raporcie chcemy przybliżyć Państwu najnowsze trendy i kierunki rozwoju polityki UOKiK. Pochylimy się nad minionym 2020 r., jako rekordowym pod względem wysokości nałożonych kar. Wskażemy nowe uprawnienia, które uzyskał Prezes UOKiK i ich skutki na funkcjonowanie przedsiębiorców. Spojrzymy również, na co Urząd zwraca szczególną uwagę podczas swoich interwencji oraz czego oczekiwać ze strony Urzędu w 2021 r.

Zapraszamy do lektury.