Affe Company Logo

(Nie) łatwe pieniądze z wzoru przemysłowego

Wzorem przemysłowym jest określona przez projektanta postać (wygląd, design) produktu, a nie sam produkt, czy jego funkcje techniczne. Wzorem przemysłowym mogą być m.in. opakowania towarów, meble, ubrania, zabawki, torebki. Ochroną obejmuje się jednak tylko te elementy, które są widoczne „z zewnątrz”.

Jakie cechy musi posiadać wzór przemysłowy?

Wzór musi być nowy i posiadać indywidualny charakter. Wzór posiada indywidualny charakter, jeżeli różni się na tyle, od tego co jest obecnie na rynku, że wywołuje na poinformowanym użytkowniku wrażenie, że nie spotkał się on wcześniej z podobnym wzorem. Przy rejestracji wzoru przemysłowego EUIPO czy UP RP nie badają jednak, czy wzór jest nowy oraz czy posiada indywidualny charakter, a jedynie skupiają się na spełnieniu przez zgłaszającego formalnych wymogów zgłoszenia (np. czy rysunki przedstawiające wzór z różnych perspektyw przedstawiają tę samą postać wzoru czy też kwestię wniesienia opłaty). W praktyce skutkuje to rejestracją wielu banalnych wzorów przemysłowych, którym brakuje zarówno indywidualnego charakteru, a tym bardziej nowości.

Jakie prawa przysługują właścicielowi zarejestrowanego wzoru?

Zarejestrowany wzór przemysłowy przyznaje jego właścicielowi prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Polski lub UE (w przypadku wzorów wspólnotowych). Właścicielowi wzoru przysługuje szereg uprawnień, może zakazać on osobom trzecim np. wytwarzania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu towarów naruszających wzór.

Sposób na zarobek?

Przykładowo zastrzegając wygląd klasycznej bułki – „kajzerki” przedsiębiorca uzyskuje m. in. prawo do wzywania innych przedsiębiorców do zaniechania naruszeń, w tym do zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej odpowiadającej opłacie licencyjnej. Zmonopolizowanie wyglądu kajzerki doprowadziłoby do sytuacji, w której przedsiębiorca, będący właścicielem tego wzoru, mógłby wzywać do zaniechania naruszeń i pozywać wszystkie piekarnie i sklepy sprzedające kajzerki, co byłoby oczywiście kuriozalne.

Jakie działania należy podjąć, gdy dostaniemy wezwanie do zaniechania naruszeń?

Jeżeli jakiś podmiot wzywa do zaprzestania naruszania banalnych wzorów, które na pierwszy rzut oka nie mają przymiotu nowości, nie należy się specjalnie przejmować. Wzory przemysłowe, które nie posiadają elementu nowości i indywidualnego charakteru bardzo łatwo jest unieważnić. Można to zrobić np. poprzez wytoczenie powództwa wzajemnego skierowanego wobec właściciela wzoru.

Kubek, wzór uznany za nieważny, nr zgłoszenia: 000643879, zgłaszający: I.P.A. INDUSTRIA PORCELLANE S.p.A.  Plasterek sera, wzór uznany za nieważny, nr zgłoszenia: 000598453, zgłaszający: SLA FOOD S.r.l.  Butelka, wzór uznany za nieważny, nr zgłoszenia: 000898788, zgłaszający: EUROGLASS S.P.A.  

Autorką artykułu jest Kaja Seń.

Dowiedz się więcej: