Affe Company Logo

Nowe dowody w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP i EUIPO

Z najnowszego newslettera dowiesz się jakie nowe dowody na używanie znaku towarowego można przedstawiać w postępowaniach przed Urzędem Patentowym RP i EUIPO!

W marcu na stronie Urzędu Patentowego RP pojawił się Wspólny Komunikat o Wspólnej Praktyce w odniesieniu do dowodów w postępowaniu odwoławczym. W tych wytycznych znajdziemy wiele cennych informacji o rodzajach dowodów, ustalaniu właściwej ich daty, sposobie przedstawiania i poufności.

Kilka słów wstępu…

Odpowiednie przedstawienie dowodu jest bardzo ważne. Na dowodach musi być widoczny znak w takiej formie, w jakiej został zarejestrowany. Musi z nich wynikać, że był on nakładany na towary lub usługi, dla których został zarejestrowany. Ale to nie wszystko!

Istotną rolę odgrywają kwestie techniczne (wielkość, format, czytelność). Z dowodów powinny również wynikać inne informacje, takie jak data, wskazanie miejsca, zakres i sposób używania znaku. Brak nawet jednego z tych elementów bardzo często prowadzi do pominięcia dowodu.

Jakie dowody możemy przedstawić przed Urzędem Patentowym RP i EUIPO?

I chociaż katalog dowodów nie jest ograniczony to jednak najczęściej uprawnieni przedstawiają:

  • faktury i inne dokumenty handlowe (np. sprawozdania roczne, dokumenty potwierdzające kwotę zainwestowaną przez uprawnionego w promowanie lub reklamowanie znaku, zamówienia i dokumenty dostaw, w tym dokumenty potwierdzające, że zamówienia na dane towary lub usługi zostały zrealizowane za pośrednictwem strony internetowej uprawnionego na rzecz określonej liczby klientów w danym okresie i na danym terytorium),
  • katalogi, ogłoszenia i reklamy (np. ogłoszenia i materiały promocyjne, cenniki i oferty, zasięgi reklamowe, reklamy telewizyjne),
  • publikacje i wyciągi z mediów społecznościowych (artykuły, notatki prasowe, fragmenty książek, materiały pochodzące z blogów),
  • próbki (opakowania, etykiety, metki, próbki towarów) z widoczną datą (w większości przypadków próbki towarów nie zawierają oznaczeń czasowych, wtedy zdjęcia próbek fizycznych wymagają innych dowodów, które pozwolą na ustalenie właściwej ich daty),
  • dokumenty urzędowe, zeznania świadków,
  • badania rynkowe (badania rynku, badania opinii publicznej).

Niestandardowe środki dowodowe

We Wspólnej Praktyce wskazano, że dowodami mogą być również:

  • wydruki pozyskane z archiwów stron internetowych, takich jak np. „WayBack Machine”, które pozwalają na przeglądanie archiwalnych wersji stron internetowych z różnych okresów,
  • informacje o ruchu na stronie internetowej, które mogą pomóc wykazać, że znak uzyskał charakter odróżniający w wyniku używania (minimalnym wymogiem jest jednak przedłożenie sprawozdania zawierającego: zakres czasowy, liczbę użytkowników, ich lokalizację terytorialną/geograficzną, średni czas trwania sesji i współczynnik odrzuceń),
  • dowody pochodzące z platform handlu elektronicznego (co istotne, takie dowody mogą mieć wartość dowodową nawet w przypadku, gdy nie widać znaku towarowego lub brak jest przedstawienia towarów/usług, o ile można powiązać numer identyfikacyjny, np. kod produktu, z konkretnym znakiem, towarem lub usługą!).

Przy ocenie dostępności odpowiednich treści można brać pod uwagę także wskaźniki „popularności” na platformach mediów społecznościowych, takie jak liczba osób, do których dotarła treść, liczba odsłon, liczba kliknięć w post, reakcje, komentarze, udostępnienia, obserwujący i „polubienia”.

Jednak nie wszystkie dowody będą miały taką samą wartość. Wskaźniki popularności czy informacje o ruchu na stronie internetowej nie powinny być jedynym dowodem jaki przedstawiamy. Mogą służyć jako dowód pomocniczy, tak jak np. hiperłącza i adresy URL, które przecież w każdym momencie mogą zostać zmienione lub usunięte.

Ustalanie daty dowodu

Ustalenie i przedstawienie daty faktury czy artykułu zazwyczaj nie jest trudne. Problem pojawia się przy ustalaniu daty publikacji elektronicznej, filmu video czy zdjęcia, które zostało wykonane kilka miesięcy temu. Z pomocą przychodzą wtedy, wskazane w wytycznych, metadane.

Na przykład zdjęcie może zawierać takie informacje jak: imię i nazwisko autora, datę jego powstania bądź modyfikacji lub miejsce, w którym zostało zrobione. W przypadku przedłożenia metadanych jako dowodów zaleca się, aby przekazać informacje na temat sposobu ich uzyskania, podać rodzaj pozyskanych metadanych oraz wskazać, z jakich źródeł pochodzą. Możemy więc wskazać, że zdjęcie zostało zrobione przez pracownika telefonem komórkowym danej marki (A), w konkretnym miejscu np. sklepie (B), w określonym dniu (C).  

Przykład, który znajdziemy w wytycznych:

Spóźnione dowody na używanie znaku towarowego

W wytycznych wskazano również, kiedy wyjątkowo można przedłożyć nowe dowody, gdy nie udało się tego zrobić wcześniej, w zakreślonym terminie, z powodu tajemniczej, jak dotąd, „ważnej przyczyny”.

Wyjaśniono, że za ważną przyczynę można uznać sytuację, w której, po pierwsze, dowód stanowi jedynie uzupełnienie istotnego dowodu, który został przedłożony w terminie, po drugie dowód służy zakwestionowaniu ustaleń dokonanych lub zbadanych z urzędu przez organ pierwszej instancji i zawartych w decyzji, od której służy odwołanie, po trzecie dowód wyszedł na jaw niedawno lub nie był wcześniej dostępny w żaden inny sposób.

Wspólna Praktyka będzie obowiązywać od 30 czerwca 2021 roku dla postępowań wszczętych po tym dniu.

Więcej informacji znajdziecie pod tym linkiem:https://uprp.gov.pl/pl/konwergencja/znaki-towarowe/wspolny-komunikat-na-temat-dowodow-w-postepowaniu-odwolawczym-w-sprawach-dotyczacych-znaku-towarowego-skladania-struktury-i-przedstawiania-dowodow-oraz-postepowania-z-dowodami-poufnymi

Autorką artykułu jest aplikantka adwokacka Kaja Seń.

Dowiedz się więcej: