Affe Company Logo

Nowe prawo własności przemysłowej – zarys planowanych zmian

W tym artykule przeczytacie o planowanych zmianach dotyczących m.in. znaków towarowych i posiedzeń przez Urzędem Patentowym RP. Jest też pomysł obniżenia opłat za zgłoszenia, który z pewnością zainteresuje innowacyjne podmioty.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiły się założenia do projektu ustawy Prawo własności przemysłowej. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to IV kwartał 2021 roku, chociaż sam projekt jeszcze nie ujrzał światła dziennego.

Potrzebne zmiany

Pomimo wielokrotnych nowelizacji ustawa potrzebuje kolejnych zmian. Dlaczego? Aktualnie postępowania dotyczące przedmiotów własności przemysłowej trwają dłużej niż to konieczne i są skomplikowane. Przedsiębiorcy muszą też przebrnąć przez wiele formalności.

Kwestie finansowe także mają znaczenie. Wielu mniejszych przedsiębiorców rezygnowało z ochrony swoich znaków towarowych bądź wzorów przemysłowych ze względu na wysokość opłat.

Rewolucja przy znakach towarowych

Już za kilka miesięcy prawdopodobnie pożegnamy się z instytucją sprzeciwu. Zamiast niej pojawi się opozycja. Na jej wniesienie będziemy mieć tylko dwa miesiące od daty publikacji informacji o zgłoszeniu (na wniesienie sprzeciwu mamy aktualnie trzy miesiące). Konieczne może się więc okazać częstsze monitorowanie zgłoszeń znaków towarowych.

Zlikwidowany zostanie także dwumiesięczny obligatoryjny okres ugodowy dla stron w toku postępowania spornego. Zniesiona zostanie też instytucja wspólnego prawa ochronnego, która wymagała uchwalenia regulaminu znaku. Zmiany te mają na celu przyspieszenie postępowania.

W odniesieniu do znaków towarowych zmianie ulegnie także podawanie do publicznej wiadomości wszelkich publikacji na etapie zgłoszenia znaku na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP. W jaki sposób? Tego jeszcze nie wiemy.

Posiedzenia niejawne przed UPRP

Nowelizacja zmieni również sposób procedowania w sprawach rozpatrywanych w trybie postępowania spornego. Urząd Patentowy RP będzie orzekał głównie na posiedzeniach niejawnych – czyli bez obecności stron czy ich pełnomocników.

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów

W postępowaniach pojawi się również nowy alternatywny sposób rozwiązywania sporów. Projekt ustawy wprowadza możliwość prowadzenia przez strony koncyliacji. Koncyliacje mają mieć charakter dobrowolny i będą odbywać się na wniosek stron.

Na czym polegają koncyliacje? W praktyce podczas postępowania koncyliacyjnego komisja koncyliacyjna przygotowuje dla stron propozycję rozwiązania ich sporu. Strony nie są jednak związane propozycją – mogą z niej zrezygnować bądź prowadzić dalsze negocjacje.

Gratka dla innowacyjnych

Projekt ustawy ma wprowadzić również nowe rozwiązanie finansowe. W przypadku dokonania w okresie trzech miesięcy zgłoszenia co najmniej trzech różnych przedmiotów ochrony (np. wynalazek, wzór użytkowy i znak towarowy), opłata za zgłoszenie każdego z nich będzie mogła zostać obniżona o 30%. To rozwiązanie będzie z pewnością sprzyjało rozwojowi innowacji.

Autorką artykułu jest aplikantka adwokacka Kaja Seń.

Dowiedz się więcej: