Affe Company Logo

Nowe wytyczne dotyczące niekonwencjonalnych znaków towarowych

Z artykułu dowiesz się m.in. w jaki sposób Urząd Patentowy RP i EUIPO będą badać zgłoszenia nowych rodzajów znaków towarowych, tj. znaków dźwiękowych, ruchomych, multimedialnych i holograficznych.

W kwietniu na stronie Urzędu Patentowego RP pojawił się Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki w zakresie nowych znaków towarowych. Z wytycznych dowiadujemy się:

  • jakie wymogi formalne należy spełnić podczas przygotowywania zgłoszenia,
  • z jakiego powodu znak nie zostanie zarejestrowany i
  • jak oceniać podobieństwo pomiędzy różnymi rodzajami znaków towarowych (np. znakiem słowno-graficznym i ruchomym).

A wszystko to opatrzone przykładami i praktycznymi wskazówkami!

Ruchome znaki towarowe

Coraz większą popularność zaczynają zdobywać znaki ruchome. We wspólnej praktyce wskazano, że znaki ruchome posiadają charakter odróżniający, gdy obejmują elementy słowne lub graficzne o charakterze odróżniającym, poruszające się, zmieniające pozycję, kolor lub elementy, nawet jeśli ruch lub zmiana pozycji nie mają same w sobie charakteru odróżniającego.

Wystarczy więc, że taki znak będzie posiadał tylko elementy słowne lub tylko elementy graficzne o charakterze odróżniającym, aby mógł być zarejestrowany.

Jeżeli jednak znak ruchomy będzie składał się tylko z elementów ruchomych związanych z istotną cechą (funkcją techniczną) towarów lub usług to nie będzie miał szans na rejestrację.

Nie zarejestrujemy więc np. prostego oznaczenia (w klasie 12: rowery, koła do rowerów), które przedstawia ruch kręcących się kół w rowerze czy oznaczenia (w klasie 7: piły łańcuchowe), które przedstawia ruch łańcucha w pile łańcuchowej.

Co za dużo to niezdrowo!

Warto także zapamiętać, że konsument nie będzie postrzegać znaku ruchomego jako oznaczenia pochodzenia handlowego, jeśli znak nie wywrze trwałego wrażenia na konsumencie. Dlatego nie warto przesadzać z ilością elementów ruchomych.

Przykładowo takie oznaczenie nie zostałoby zarejestrowane w klasie 39 dla usług podróżnych:

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/common_practice_11/Motion mark 31.mp4

Multimedialne znaki towarowe

Znaki multimedialne to znaki łączące w sobie obraz i dźwięk. Jeżeli co najmniej jeden element znaku multimedialnego (dźwięk bądź obraz) będzie posiadał charakter odróżniający to co do zasady znak towarowy jako całość również będzie miał charakter odróżniający.

Co ciekawe, EUIPO nie wyklucza, że połączenie niemających charakteru odróżniającego (też opisowych, generycznych) obrazów i dźwięków w znaku multimedialnym może pełnić funkcję odróżniającą!

W wytycznych jako przykład takiego oznaczenia znajdziemy rybę na niebieskim tle, która wydaje dźwięk muczącej krowy (klasa 31: karma dla zwierząt).

I chociaż zarówno sama grafika, jak i sam dźwięk, nie mają charakteru odróżniającego dla towarów z klasy 31, to jednak ich połączenie jest bardzo oryginalne. Zobaczcie sami:

Znaki holograficzne

Cechą charakterystyczną znaków holograficznych jest to, że w zależności od kąta patrzenia ich wizualne przedstawienie jest inne. Tego rodzaju znak powinien mieć jednak charakterystyczny element słowny lub graficzny, który pozwoli na odróżnianie towarów lub usług, ponieważ sam „efekt holograficzny” w znaku może nie wystarczyć, żeby nadać całemu znakowi charakter odróżniający.

Dlaczego? Z reguły efekt holograficzny będzie postrzegany przez konsumentów jako element ozdobny.

Podobieństwo znaków towarowych

Wspólna praktyka pokazuje również w jaki sposób powinniśmy oceniać podobieństwo między znakami towarowymi.

W przypadku porównywania znaków ruchomych sama zbieżność pod względem zwykłego ruchu/przemieszczania się nie oznacza podobieństwa wizualnego znaków. Może jednak się zdarzyć, że określony ruch, który będzie oryginalny i odróżniający, wystarczy, aby uznać znaki ruchome za podobne w pewnym zakresie pod względem wizualnym. Nawet w przypadku, gdy znaki będą różniły się pozostałymi elementami, np. elementami słownymi.

Okazuje się również, że pomiędzy znakiem słownym, słowno-graficznym, ruchomym i multimedialnym może istnieć podobieństwo fonetyczne, jeżeli śpiewany lub mówiony element słowny w znaku multimedialnym jest zbieżny z elementem słownym w innych znakach!

Wspólna Praktyka wchodzi w życie 14 lipca 2021 i będzie obowiązywać dla postępowań rozpoczętych tego dnia i później.

Więcej informacji znajdziecie tutaj: https://uprp.gov.pl/pl/konwergencja/znaki-towarowe/wspolny-komunikat-dotyczacy-wspolnej-praktyki-w-zakresie-nowych-znakow-towarowych-badania-wymogow-formalnych-i-podstaw-odmowy

Autorką artykułu jest aplikantka adwokacka Kaja Seń.

Dowiedz się więcej: