Affe Company Logo

Ochrona konkurencji w pytaniach i odpowiedziach

Nasi eksperci z działu prawa konkurencji Jakub Sadurski, Konrad Biskup, Kamil Ameda i Mateusz Restel przygotowali dla Państwa poradnik dotyczący zmiany ustawy o ochronie konkurencji. Artykuł w dzisiejszym wydaniu (30.05.2023) opublikował Dzienni Gazeta Prawna. W artykule znajdziecie państwo odpowiedzi na pytania:

 • Z jakich źródeł Prezes UOKiK pozyskuje informacje na temat potencjalnych naruszeń?
 • Kiedy Prezes UOKiK wszczyna postępowanie wyjaśniające lub postępowanie antymonopolowe?
 • Czy przedsiębiorca może doprowadzić do wszczęcia postępowania antymonopolowego przeciwko swojemu konkurentowi lub kontrahentowi?
 • Jakie prawa przysługują zawiadamiającemu w sytuacji, gdy Prezes UOKiK zdecyduje się wszcząć postępowanie?
 • Jakie czynności Prezes UOKiK podejmuje w trakcie postępowania wyjaśniającego?
 • Czym jest „wystąpienie miękkie” Prezesa UOKiK?
 • Jak przebiega postępowanie antymonopolowe?
 • Czym jest kontrola i kiedy możliwe jest jej przeprowadzenie?
 • Kim jest kontrolujący i jakimi uprawnieniami dysponuje?
 • Czym jest tajemnica obrończa i jakie ma znaczenie w trakcie przeprowadzanej kontroli lub przeszukania?
 • Jakie obowiązki ma kontrolowany przedsiębiorca?
 • W jaki sposób kończy się kontrola?
 • Czym jest przeszukanie i jak różni się od kontroli?
 • Jak zapoznać się z aktami postępowania anty monopolowego?
 • Jakie decyzje mogą zapaść na koniec postępowania antymonopolowego?
 • Czym jest decyzja tymczasowa? Kiedy Prezes UOKiK ją wydaje?
 • Czy możliwe jest dobrowolne poddanie się karze? Jakie są tego korzyści?
 • Co zmienia się w zakresie możliwości karania przedsiębiorców przez Prezesa UOKiK?
 • Kiedy i która spółka w grupie kapitałowej odpowiada za naruszenie prawa konkurencji?
 • Co grozi związkom przedsiębiorców i ich członkom za naruszenie prawa konkurencji?
 • Jakie kary grożą za przekazanie Prezesowi UOKiK nierzetelnych informacji lub zaniechanie realizacji zobowiązań?
 • Jakie kary może nakładać Prezes UOKiK na przedsiębiorców w celu przymuszenia ich do określonych działań?
 • Kim jest „świadek koronny” i jaka jest jego rola w postępowaniu antymonopolowym?
 • Czy program łagodzenia kar pieniężnych ma zastosowanie również do nadużywania pozycji dominującej?
 • Jakie korzyści przewiduje prawo konkurencji dla przedsiębiorcy za ujawnienie istnienia kartelu?
 • Co jeśli jednocześnie kilku uczestników zmowy ujawni ją organowi antymonopolowemu?
 • Zgodnie z nowelizacją naruszenia prawa konkurencji dopuszcza się również przedsiębiorca wywierający decydujący wpływ na przedsiębiorcę (np. spółka matka), który bezpośrednio naruszył prawo konkurencji. Ile wniosków leniency należy wówczas złożyć?
 • Czy menedżer lub były menedżer spółki (np. członek zarządu) może złożyć wniosek leniency?
 • Czy odstąpienie od kary pieniężnej oznacza, że spółka nie poniesie żadnych konsekwencji naruszenia prawa konkurencji?

Serdecznie zapraszamy do przeczytania poradnika.

Zachęcamy do zapoznania się także z innymi wpisami na naszej stronie: