Affe Company Logo

Płać albo płacz – zaległe płatności w transakcjach B2B na cenzurowanym

Od kwietnia Prezes UOKIK aktywnie bada jak wygląda sytuacja z płynnością finansową polskich firm – zwłaszcza w sektorze spożywczym. UOKiK przeanalizował dane o płatnościach 96 największych graczy w branży spożywczej i handlowej. Zdecydowana większość – 70 firm – zalegała z płatnościami wobec rolników i dostawców. Niewykluczone są kontrole w kolejnych branżach.

Czemu UOKIK ogląda faktury?

Od 1 stycznia 2020 roku nadmierne spóźnianie się z płatnościami w relacjach B2B nie zawsze będzie sprawą wyłącznie między kontrahentami. Prezes UOKIK może interweniować w przypadku firm, których zaległości przekroczą próg 5 milionów złotych i będą utrzymywać się na tym poziomie przez 3 miesiące. Niesolidnym dłużnikom Urząd wystawi rachunek w wysokości odsetek za opóźnienie od niespłaconych w terminie faktur.

 płatności w transakcjach B2B

Jakie terminy płatności w transakcjach B2B?

Żeby uniknąć popadania w zaległości z płatnościami trzeba przede wszystkim wiedzieć na jakie terminy zapłaty można umawiać się z kontrahentami i jakie odsetki należą się wierzycielowi.

Nowe przepisy rozróżniają transakcje symetryczne i asymetryczne. W transakcji asymetrycznej dostawcą towarów lub usług jest mikro, mały lub średni przedsiębiorca (MMŚP), a faktury płaci duży przedsiębiorca. W takim układzie sił niedozwolone jest przekraczanie 60 dniowych terminów zapłaty.

W pozostałych relacjach granica 60 dni może być w drodze wyjątku przekroczona. Chodzi o sytuacje, w których wydłużony termin zapłaty nie jest rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela. W praktyce oznacza to, że dłużnik, który chce poczekać z płatnością np. 75 dni musi umieć udowodnić, że nie wykorzystuje w ten sposób swojego partnera handlowego.  

Terminy zaczynają swój bieg od dnia doręczenia faktury, chyba że uzgodniony został dodatkowy termin na zbadanie dostawy lub usługi – pod kątem ewentualnych wad.

Odsetki w transakcjach B2B

Niezależnie od długości terminu w konkretnym przypadku opóźnienie w płatności wiąże się z obowiązkiem zapłaty odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych (aktualnie 11,5%) i rekompensaty 40/70/100 euro zależnie od wartości faktury.

Przy terminie dłuższym niż 30 dni dłużnik dodatkowo powinien liczyć się z obowiązkiem zapłaty odsetek kapitałowych (obecnie 3,6%), które należą się najpóźniej do dnia płatności faktury.   

Płatności w transakcjach B2B – dowiedz się więcej

W ostatni czwartek maja nasi eksperci apl. adw. Jakub Sadurski i r. pr. Przemysław Rybicki opowiedzieli więcej o temacie płatności w transakacjach B2B.

Jeśli chcesz otrzymywać zaproszenia na nasze darmowe spotkania z cyklu Legal Affrenoon napisz na adres marketing@affre.pl


Przeczytaj też: