Affe Company Logo

Rejestracja znaku towarowego w kontekście wyboru towarów i usług

Zgłaszając znak towarowy przedsiębiorcy wybierają towary i usługi z klasyfikacji nicejskiej. Są to towary i usługi, dla których znak towarowy ma być przeznaczony i używany. Dlaczego warto zastanowić się nad tym wykazem i wskazać towary i usługi precyzyjnie? Tego dowiecie się ze sprawy, która niedawno toczyła się przed Sądem UE.

Tło sporu – wygaszenie znaków towarowych

Spółka Monster Energy Co zarejestrowała 2 słowne znaki:

  • „MONSTER” w klasie 30: „napoje na bazie kawy i napoje na bazie kawy zawierające mleko w klasie 30” oraz w klasie 32: „napoje bezalkoholowe, a mianowicie napoje energetyczne i napoje energetyczne o smaku kawy, wszystkie wzbogacone witaminami, minerałami, składnikami odżywczymi, aminokwasami lub ziołami w klasie 32” oraz
  • „MONSTER ENERGY” m.in. w klasie 30: „napoje na bazie kawy i napoje na bazie kawy zawierające mleko, należące do klasy 30”.

Kilka lat później, Frito-Lay Trading Company GmbH złożyła wnioski o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do zakwestionowanych znaków towarowych z tego powodu, że nie były one rzeczywiście używane w okresie pięciu lat.

Dowody używania znaku towarowego

Monster Energy w celu wykazania używania znaków towarowych powołała się na swoje towary „x-presso monster hammer” i „x-presso monster midnight”, które są napojami w puszkach, oraz na fotografie tych towarów, na których widnieje napis „napój kawowy espresso z mlekiem”.

Te dowody okazały się jednak niewystarczające do udowodnienia używania znaków w odniesieniu do napojów na bazie kawy.

Napoje energetyczne to nie kawa

Izba Odwoławcza wskazała, że konieczne jest dokonanie rozróżnienia pomiędzy „napojami na bazie kawy” z klasy 30, niezależnie od tego, czy zawierają one mleko czy nie, a „napojami energetycznymi” z klasy 32. Izba powołała się na definicję napoju energetycznego z Encyklopedii Britannica:

„Każdy napój, który zawiera wysoki poziom składnika pobudzającego, zwykle kofeiny, jak również cukru i często suplementów, takich jak witaminy lub karnityna, i który jest promowany jako produkt zdolny do zwiększenia czujności umysłowej i wydolności fizycznej. Napoje energetyczne różnią się od napojów dla sportowców, które są stosowane w celu zastąpienia wody i elektrolitów podczas lub po wysiłku fizycznym, oraz od kawy i herbaty, które są parzone, zawierają mniej składników i mogą być bezkofeinowe. Napoje energetyczne różnią się również od napojów bezalkoholowych, które albo nie zawierają kofeiny, albo zawierają jej stosunkowo niewielkie ilości.”

Z ilustracji wykazu składników towarów „x-presso monster” wynikało, że zawierały one L-karnitynę, witaminy z grupy B, żeń-szeń i taurynę, czyli składniki, które według Izby Odwoławczej nie były powszechnie stosowane w „napojach na bazie kawy z mlekiem” w klasie 30, lecz zazwyczaj występowały w napojach energetycznych.

Klasyfikowanie jednego produktu w kilku klasach

Zasadą jest zaklasyfikowanie produktu gotowego do jednej klasy zgodnie z jego funkcją lub przeznaczeniem. Są jednak produkty, które – w drodze wyjątku od tej zasady – można zaklasyfikować do wielu klas. Są to tzw. wielofunkcyjne przedmioty złożone.

W ocenie Sądu UE Izba Odwoławcza prawidłowo stwierdziła, że w ramach oceny dowodów używania, w szczególności tych dotyczących towarów „x-presso monster”, należy odwołać się do zasady, a nie do szczególnej sytuacji związanej z wielofunkcyjnymi przedmiotami złożonymi. W rzeczywistości napoje „x-presso monster” w puszkach były „napojami energetycznymi” z klasy 32.

Porównanie towarów

Sąd UE potwierdził, że

  • umieszczone na opakowaniach napojów odniesienia do terminu „x-presso” w celu oznaczenia „espresso” lub do terminu „kawa” zostaną zinterpretowane przez konsumentów jako odniesienie do aromatu użytego w tych napojach energetycznych, a nie jako wskazówka, że chodzi o napoje wytworzone z kawy,
  • termin „kawa” znajduje się obok terminu „energy” na opakowaniu towarów „x-presso monster”, co wzmacnia koncepcję, zgodnie z którą towary te są napojami energetycznymi o smaku kawy, a nie napojami na bazie kawy,
  • opis produktu „espresso coffee drink with milk” nie pojawia się w widocznym miejscu na opakowaniu towarów „x-presso monster”. Informacja ta jest umieszczona na odwrocie puszek małą czcionką. Bezpośrednio po tej informacji, jeszcze przed listą składników, znajduje się następująca informacja: „z tauryną, L-karnityną, żeń-szeniem i witaminami z grupy B”.

Podsumowując, napoje na bazie kawy i napoje energetyczne mają odmienny charakter. Te pierwsze charakteryzują się obecnością kawy, podczas gdy te drugie zawierają i łączą wiele składników, a kawa lub jej aromat odgrywają jedynie drugorzędną rolę.

Konsumenci są świadomi tych różnic, które są ponadto wzmacniane przez komunikację i promocję towarów „x-presso monster”.

Sprawa jest nie tylko ważną lekcją dla Monster Energy, ale i wskazówką dla przedsiębiorców – warto precyzyjnie wskazywać towary przy zgłaszaniu znaku towarowego. W tym celu należy zwrócić uwagę na charakter oraz przeznaczenie produktów i wybrać jedną klasyfikację.

Źródło: Judgment of the General Court (Sixth Chamber), 10 November 2021, ECLI:EU:T:2021:776.

Autorką artykułu jest apl. adw. Kaja Seń.

Dowiedz się więcej: