Affe Company Logo

Konkurencja

Alert prawny – sprawy z zakresu nadużywania pozycji dominującej przez dużych dostawców wobec sieci handlowej

14 listopada Bundeskartellamt wszczął postępowanie przeciwko Coca-Coli. Niemiecki organ antymonopolowy podejrzewa, że spółka należąca do koncernu Coca-Cola nadużyła pozycję dominującą poprzez stosowanie w umowach z sieciami handlowymi niejednolitych warunków umów. Praktyka rynkowa miała polegać w szczególności na oferowaniu wyższych rabatów tym sieciom, które zdecydowały się skorzystać z wszystkich napojów oferowanych przez koncern (Coca-Cola, Fanta, Sprite, […]

Czytaj dalej

Black Friday według dyrektywy Omnibus

Przedsiębiorco, czy pamiętasz jak prawidłowo oznaczać obniżki cen produktów lub usług? Na co zwrócić uwagę, aby zrobić to zgodnie z prawem? Aby nie popełnić błędu należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów. Cena z ostatnich 30 dni na potrzeby obniżki ceny określonego produktu. Sprzedawca, aby spełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o informowaniu o cenach […]

Czytaj dalej

Alert prawny | Kaufland Polska – 13,2 mln kary

14 listopada Prezes UOKiK poinformował w mediach społecznościowych (link), że wygrał z Kaufland Polska Markety przed sądem sprawę o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów poprzez wprowadzanie w błąd co do kraju pochodzenia warzyw. Stawką była kara w wysokości 13,2 mln zł. Na obecną chwilę wyrok jest nieprawomocny – sieć może się odwołać do Sądu Apelacyjnego. Najważniejsze […]

Czytaj dalej

Program łagodzenia kar
[ECN+ cz.7]

Kim jest „świadek koronny” i jaka jest jego rola w postępowaniu antymonopolowym? Znaczenie pojęcia świadka koronnego różni się w postępowaniu antymonopolowym od znaczenia, które nadają mu przepisy prawa karnego. Ogólna idea pozostaje jednak podobna. W postępowaniu antymonopolowym mowa jest o przedsiębiorcy, który zawarł porozumienie ograniczające konkurencję, ale zreflektował się i ujawnił prezesowi UOKiK informacje i […]

Czytaj dalej

Kwestia kar i odpowiedzialność
[ECN+ cz.6]

Co zmienia się w zakresie możliwości karania przedsiębiorców przez prezesa UOKiK? Nowelizacja u.o.k.k. niesie istotne zmiany w zakresie kar nakładanych przez prezesa UOKiK na przedsiębiorców naruszających prawo konkurencji. Znowelizowane przepisy są zdecydowanie surowsze – obecnie organ może karać zarówno bezpośrednich naruszycieli prawa konkurencji, jak i przedsiębiorców w ramach szeroko rozumianych grup kapitałowych. Zmieniły się również […]

Czytaj dalej

Wgląd w akta i wyrok
[ECN+ cz.5]

Jak zapoznać się z aktami postępowania anty monopolowego? Aby uzyskać dostęp do akt postępowania, przedsiębiorca powinien złożyć do prezesa UOKiK formularz „Zapotrzebowania na udostępnienie akt sprawy” (dostępny na stronie UOKiK). Ważne jest, aby formularz dotarł do urzędu przynajmniej na dzień przed zaplanowanym terminem przeglądania akt. UOKiK nie jest związany wskazanym przez wnioskodawcę terminem, ale z […]

Czytaj dalej

Kontrola i przeszukanie
[ECN+ cz.4]

Czym jest kontrola i kiedy możliwe jest jej przeprowadzenie? Kontrola jest kwalifikowanym sposobem pozyskiwania informacji na temat potencjalnego naruszenia prawa konkurencji. W przeciwieństwie do wezwania do udzielenia informacji, które prezes UOKiK rozsyła listownie, upoważnieni pracownicy urzędu w przypadku kontroli udają się do lokalu przedsiębiorcy osobiście. Kontrola nie wymaga uzyskania wcześniejszej zgody sądu, chociaż musi być […]

Czytaj dalej

Przebieg postępowania
[ECN+ cz.3]

Jakie czynności prezes UOKiK podejmuje w trakcie postępowania wyjaśniającego? Z reguły postępowanie wyjaśniające poprzedza docelowe postępowanie antymonopolowe (tj. przeciwko konkretnemu przedsiębiorcy). Przeprowadzenie go nie jest obligatoryjne. Na tym etapie prezes UOKiK wstępnie bada, czy miało miejsce naruszenie przepisów, które uzasadnia wszczęcie postępowania antymonopolowego. Jak już wspomnieliśmy, postępowanie wyjaśniające toczy się w sprawie, a nie przeciwko […]

Czytaj dalej

Wywiad UOKiK, zgłoszenie naruszenia
[ECN+ cz.2]

Z jakich źródeł prezes UOKiK pozyskuje informacje na temat potencjalnych naruszeń? Aby prezes mógł on skutecznie wykonywać powierzone mu zadania, musi dysponować informacjami na temat naruszeń prawa, które uzasadniają podjęcie interwencji. Specyfiką antykonkurencyjnych działań przedsiębiorców jest to, że mają one w znacznej mierze utajniony charakter. Prezes UOKiK podejmuje aktywne działania, aby pozyskiwać jak najwięcej sprawdzonych informacji o potencjalnych […]

Czytaj dalej

Ochrona konkurencji w pytaniach i odpowiedziach

Nasi eksperci z działu prawa konkurencji Jakub Sadurski, Konrad Biskup, Kamil Ameda i Mateusz Restel przygotowali dla Państwa poradnik dotyczący zmiany ustawy o ochronie konkurencji. Artykuł w dzisiejszym wydaniu (30.05.2023) opublikował Dzienni Gazeta Prawna. W artykule znajdziecie państwo odpowiedzi na pytania: Z jakich źródeł Prezes UOKiK pozyskuje informacje na temat potencjalnych naruszeń? Kiedy Prezes UOKiK […]

Czytaj dalej