Affe Company Logo

Konkurencja

Holenderski dostawca energii elektrycznej zobowiązany do porzucenia sloganu ,,Szybciej w stronę neutralności klimatycznej”

Po rozmowach z holenderskim Urzędem ds. ochrony konkurencji i konsumentów (ACM) dostawca energii elektrycznej Eneco zaprzestanie wykorzystywania w swoich reklamach sloganu ,,Szybciej w stronę neutralności klimatycznej”. Zdaniem ACM oświadczenie ma nieprecyzyjny charakter, ponieważ brak w nim wskazania, jakie konkretnie korzyści przynoszą działania Eneco. Skoro tak, to oświadczenie można ocenić na równi z innymi nieprecyzyjnymi określeniami, […]

Czytaj dalej

Prezes UOKiK opublikował nowe Wyjaśnienia

Prezes UOKiK opublikował nowe Wyjaśnienia dotyczące ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach związanych z naruszeniem zakazu praktyk ograniczających konkurencję 9 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej UOKiK ukazały się nowe ,,Wyjaśnienia dotyczące ustalania wysokości kar pieniężnych w sprawach związanych z naruszeniem zakazu praktyk ograniczających konkurencję” Nowe wyjaśnienia wiążą się z wdrożeniem w zeszłym roku unijnej […]

Czytaj dalej

Podcast „M&A^2, czyli Mirek i Asia o mergerach i antymonopolu”

„M&A2, czyli Mirek i Asia o mergerach i antymonopolu” już dostępny! To podcast, który zaprasza słuchaczy do fascynującej podróży przez świat fuzji i przejęć, prowadzonej przez dwóch doświadczonych prawników – Mirosława Fiałka i Joannę Affre. Podcast pomoże profesjonalnie zaplanować transakcję, skutecznie ją przeprowadzić, zminimalizować ryzyko antymonopolowe, uniknąć najczęstszych błędów i zbędnego stresu przed, w trakcie […]

Czytaj dalej

Zatory płatnicze – wracają twarde interwencje Prezesa UOKiK

Przewidujemy, że w 2024 roku Prezes UOKiK będzie podejmował liczne działania w zakresie zwalczania zatorów płatniczych. Świadczą o tym najnowsze komunikaty z Urzędu. Być może te zagadnienia będą dla Państwa istotne – jeśli tak prosimy o przekazanie naszego alertu również do osób zajmujących się finansami w Państwa firmie. Przedsiębiorcy o dużej skali zakupów są narażeni […]

Czytaj dalej

Alert prawny – sprawy z zakresu nadużywania pozycji dominującej przez dużych dostawców wobec sieci handlowej

14 listopada Bundeskartellamt wszczął postępowanie przeciwko Coca-Coli. Niemiecki organ antymonopolowy podejrzewa, że spółka należąca do koncernu Coca-Cola nadużyła pozycję dominującą poprzez stosowanie w umowach z sieciami handlowymi niejednolitych warunków umów. Praktyka rynkowa miała polegać w szczególności na oferowaniu wyższych rabatów tym sieciom, które zdecydowały się skorzystać z wszystkich napojów oferowanych przez koncern (Coca-Cola, Fanta, Sprite, […]

Czytaj dalej

Black Friday według dyrektywy Omnibus

Przedsiębiorco, czy pamiętasz jak prawidłowo oznaczać obniżki cen produktów lub usług? Na co zwrócić uwagę, aby zrobić to zgodnie z prawem? Aby nie popełnić błędu należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów. Cena z ostatnich 30 dni na potrzeby obniżki ceny określonego produktu. Sprzedawca, aby spełnić obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o informowaniu o cenach […]

Czytaj dalej

Alert prawny | Kaufland Polska – 13,2 mln kary

14 listopada Prezes UOKiK poinformował w mediach społecznościowych (link), że wygrał z Kaufland Polska Markety przed sądem sprawę o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów poprzez wprowadzanie w błąd co do kraju pochodzenia warzyw. Stawką była kara w wysokości 13,2 mln zł. Na obecną chwilę wyrok jest nieprawomocny – sieć może się odwołać do Sądu Apelacyjnego. Najważniejsze […]

Czytaj dalej

Program łagodzenia kar
[ECN+ cz.7]

Kim jest „świadek koronny” i jaka jest jego rola w postępowaniu antymonopolowym? Znaczenie pojęcia świadka koronnego różni się w postępowaniu antymonopolowym od znaczenia, które nadają mu przepisy prawa karnego. Ogólna idea pozostaje jednak podobna. W postępowaniu antymonopolowym mowa jest o przedsiębiorcy, który zawarł porozumienie ograniczające konkurencję, ale zreflektował się i ujawnił prezesowi UOKiK informacje i […]

Czytaj dalej

Kwestia kar i odpowiedzialność
[ECN+ cz.6]

Co zmienia się w zakresie możliwości karania przedsiębiorców przez prezesa UOKiK? Nowelizacja u.o.k.k. niesie istotne zmiany w zakresie kar nakładanych przez prezesa UOKiK na przedsiębiorców naruszających prawo konkurencji. Znowelizowane przepisy są zdecydowanie surowsze – obecnie organ może karać zarówno bezpośrednich naruszycieli prawa konkurencji, jak i przedsiębiorców w ramach szeroko rozumianych grup kapitałowych. Zmieniły się również […]

Czytaj dalej

Wgląd w akta i wyrok
[ECN+ cz.5]

Jak zapoznać się z aktami postępowania anty monopolowego? Aby uzyskać dostęp do akt postępowania, przedsiębiorca powinien złożyć do prezesa UOKiK formularz „Zapotrzebowania na udostępnienie akt sprawy” (dostępny na stronie UOKiK). Ważne jest, aby formularz dotarł do urzędu przynajmniej na dzień przed zaplanowanym terminem przeglądania akt. UOKiK nie jest związany wskazanym przez wnioskodawcę terminem, ale z […]

Czytaj dalej