Affe Company Logo

Pakiet antykryzysowy

Stworzyliśmy pakiet usług, które pomogą Państwu ograniczyć ryzyka związane z kryzysem.

 

SPECUSTAWA | Wyjaśnimy jak ma się specustawa do Państwa działalności:

– czy – i w jaki sposób – mogą Państwo prowadzić działalność gospodarczą w czasie stanu epidemii,

– czy – i jakie korzyści (dofinansowania) z budżetu mogą Państwo liczyć,

– jakie ulgi i zwolnienia podatkowe przysługują Państwu w związku z epidemią.

 

FINANSE | Sporządzimy wnioski i będziemy Państwa reprezentować w postępowaniach:

– o udzielenie dofinansowania,

– o skorzystanie z ulg i zwolnień.

 

UMOWY | Będziemy renegocjować umowy z kontrahentami i doradzimy:

– czy i w jaki sposób odroczyć termin zapłaty za towary i usługi,

– odstąpić od umowy z powodu  siły wyższej,

– ocenimy ryzyko związane z takimi umowami.

 

PRAWO PRACY | Jeżeli zatrudniają Państwo pracowników lub korzystają z usług zleceniobiorców, pomożemy:

– ustalić jakie rozwiązania są dostępne, w celu ograniczenia Państwa kosztów,

– obniżyć etaty bądź wynagrodzenia pracownikom lub zleceniobiorcom w związku z przestojem ekonomicznym,

– wprowadzić system pracy zdalnej, który pozwoli Państwu na koordynowanie pracy osób zatrudnianych,

– prowadzić negocjacje ze związkami zawodowymi,

– sporządzić wszelkie niezbędne dokumenty w tym, m.in.: regulamin pracy zdalnej, porozumienia kryzysowe z pracownikami, wypowiedzenia,

– w zakresie: urlopów, kwarantanny, zwolnień lekarskich, oddelegowania do wykonania innych obowiązków pracowniczych, wyjazdów służbowych, odpowiedzialności za powierzenie pracownikom mienia, obowiązków BHP.

 

NIEWYPŁACALNOŚĆ | Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo straciło płynność finansową:

– ocenimy czy przedsiębiorstwo popadło w stan niewypłacalności i czy trzeba ogłosić upadłość,

– wyjaśnimy zawiłości postępowania upadłościowego i przeprowadzimy postępowanie.

 

E-COMMERCE | Doradzimy jak bezpiecznie i zgodnie z prawem przenieść biznes do sieci:

– prawo konsumenckie,

– prawo telekomunikacyjne,

– świadczenie usług na odległość,

– umowy o zbudowanie sklepu internetowego,

– licencje,

– pozycjonowanie,

– uczciwa konkurencja,

– RODO.

 

KONSULTACJE I SZKOLENIA ONLINE | Przeprowadzimy konsultacje i szkolenia w formie elektronicznej, zarówno dla Państwa, jak i Państwa pracowników.

 

Gwarantujemy:

– praktyczne podejście i jasne rekomendacje;

– szybkie działanie;

– elastyczne formy rozliczenia.

 

Budżet ustalimy z Państwem indywidualnie w zależności od zakresu prac. Zapraszamy do kontaktu.