Affe Company Logo

Aktualności

Rejestracja znaku towarowego w kontekście wyboru towarów i usług

Zgłaszając znak towarowy przedsiębiorcy wybierają towary i usługi z klasyfikacji nicejskiej. Są to towary i usługi, dla których znak towarowy ma być przeznaczony i używany. Dlaczego warto zastanowić się nad tym wykazem i wskazać towary i usługi precyzyjnie? Tego dowiecie się ze sprawy, która niedawno toczyła się przed Sądem UE. Tło sporu – wygaszenie znaków […]

Czytaj dalej

Upływa termin na złożenie sprawozdania zatorowego

Do 31 stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mają czas na złożenie sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych (tzw. sprawozdania zatorowego) za poprzedni rok kalendarzowy (czyli okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.). Jakie podmioty składają sprawozdanie? Obowiązek złożenia sprawozdania mają: wszystkie podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów); […]

Czytaj dalej

Jak uzyskać zwrot kosztów za zgłoszenie znaku towarowego, wzoru przemysłowego lub patentu?

Nadeszła świetna okazja, żeby zgłosić do rejestracji znaki towarowe, wzory przemysłowe lub uzyskać krajowy patent. Dlaczego? W ramach programu przygotowanego przez EUIPO i KE można złożyć wnioski o dotację na opłaty za zgłoszenie znaków towarowych, wzorów przemysłowych lub patentów. ✅ Dla kogo przeznaczony jest program? Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. ✅ Wysokość dotacji? MŚP […]

Czytaj dalej

Porsche kontra tunerzy – producent ukarany za ograniczenia w sprzedaży samochodów

W wyroku z 6 lipca 2021 r. Bundesgerichtshof (Federalny Trybunał Sprawiedliwości Niemiec, dalej: BGH) stwierdził, że Porsche nie może zabraniać dealerom sprzedaży nowych samochodów i części na rzecz firm zajmujących się tuningiem aut. Przyczyna sporu na linii Porsche – tunerzy Porsche prowadzi na terenie Niemiec selektywny system dystrybucji. W umowach z dealerami Porsche zobowiązało dystrybutorów […]

Czytaj dalej

Czy w 2022 roku przedsiębiorców czeka rewolucja w procedurze antymonopolowej?

Do 4 lutego 2021 roku Polska miała obowiązek wprowadzić nowe przepisy dotyczące procedury antymonopolowej. Obowiązek ten wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2019/1 z 11 grudnia 2018 r. mającej na celu nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień w celu skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego (dalej: „dyrektywa ECN+”). […]

Czytaj dalej

Wpływ wzmocnienia prywatnoprawnych reguł ochrony konkurencji na gotowość uczestnika kartelu do ujawnienia nielegalnego porozumienia

W najnowszym numerze internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego z serii antymonopolowej ukazał się artykuł autorstwa adw. Joanny Affre i apl. adw. Mateusza Restela poświęcony wpływowi wzmocnienia prywatnoprawnych reguł ochrony konkurencji (tzw. private enforcement) na gotowość uczestnika zmowy kartelowej do jej ujawnienia. Artykuł bada jak implementacja dyrektywy 2014/104/UE wpłynęła na gotowość uczestnika kartelu do udziału w […]

Czytaj dalej

Najnowsze trendy i kierunki rozwoju polityki UOKiK – prognozy 2022

Zachęceni Państwa pozytywni komentarzami na temat naszego zeszłorocznego podsumowania aktywności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) postanowiliśmy przygotować kolejne dotyczące 2021 roku. W tym raporcie przybliżamy najnowsze trendy i kierunki rozwoju polityki UOKiK. Analizujemy miniony rok i oceniamy aktywność Prezesa UOKiK oraz wykorzystanie nowych uprawnień w zakresie m.in. przewagi kontraktowej (branża FMCG) i zatorów […]

Czytaj dalej

Umowy w branży FMCG na nowych zasadach – co wolno, a czego nie wolno?

23 grudnia 2021 roku zacznie obowiązywać całkowicie nowa ustawa z 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, która zastąpi dotychczasową ustawę o tej samej nazwie. Już dziś powinni przyjrzeć się jej w zasadzie wszyscy przedsiębiorcy, którzy uczestniczą w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych. Nowy akt […]

Czytaj dalej

Znak znakowi nierówny, czyli kilka słów o trójwymiarowych znakach towarowych

Główną rolą znaku towarowego jest wskazywanie konsumentowi komercyjnego pochodzenia towarów lub usług. Mówiąc prościej, znak towarowy powinien stanowić dla konsumenta wskazówkę, kto jest producentem danego produktu. Z tego względu nie udziela się prawa ochronnego na znaki opisowe. Przykładowo widząc oznaczenie „niskokaloryczny” na opakowaniu batonika konsument nie pomyśli, że jest to nazwa producenta, tylko że jest […]

Czytaj dalej

Czym są opłaty półkowe

Hasło „opłaty półkowe” może budzić negatywne skojarzenia. Czy można je stosować? Opłata półkowa to konkretny czyn nieuczciwej konkurencji, polegający na utrudnianiu innym przedsiębiorcom dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży (art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji („uznk”)). Inaczej mówiąc, opłata półkowa to […]

Czytaj dalej